Distanční výuka

Matematika

paní učitelka J. Vindušková

vinduskovaj@donovalskazs.cz

Český jazyk

paní učitelka Z. Manochová

manochovaz@donovalskazs.cz

Užitečné odkazy na domácí procvičování:

www.umimecesky.cz

skolasnadhledem.cz

http://pravopisne.cz

http://mojecestina.cz

Dějepis

paní učitelka A. Košvancová

kosvancovaa@donovalskazs.cz

Anglický jazyk

skupina paní učitelka Z. Mušková

muskovaz@donovalskazs.cz

Anglický jazyk

skupina paní učitelka D. Vergosová

vergosovad@donovalskazs.cz

Občanská výchova

paní učitelka A. Košvancová

kosvancovaa@donovalskazs.cz

Zeměpis

pan učitel J. Brabec

brabecj@donovalskazs.cz

Chemie

paní učitelka K. Kašpárková

kasparkovak@donovalskazs.cz

Přírodopis

paní učitelka V. Plačková

plackovav@donovalskazs.cz

Ruský jazyk

paní učitelka A. Kožíšková

koziskovaa@donovalskazs.cz

Informatika pan učitel J. Hofman

hofmanj@donovalskazs.cz

pan učitel V. Kučera

kucerav@donovalskazs.cz

Německý jazyk

paní učitelka L. Vacková

vackoval@donovalskazs.cz

Zdravověda

paní učitelka H. Pakostová

Další vyučující v 8.A : Pracovní vyučování - paní učitelka V. Plačková, plackovav@donovalskazs.cz

Výtvarná výchova - paní učitelka A. Košvancová, kosvancovaa@donovalskazs.cz

Tělesná výchova (dívky) paní učitelka D. Ludvíčková, ludvickovad@donovalskazs.cz

(chlapci) pan učitel P. Dudek, dudekp@donovalskazs.cz

Hudební výchova - paní učitelka L. Vacková, vackoval@donovalskazs.cz