Třídní fond k 18.11. 2021

Vyúčtování třídního fondu k 18.11. 2021:

Naleznete prosím v třídní učebně 8.A

Vyúčtování třídního fondu za školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti,

předkládám Vám vyúčtování TF za školní rok 2020/2021:

Příjmy:

celkem 25 žáků x 1 000,- Kč = 25 000,-Kč (vybráno do TF)

Výdaje:

a) pracovní sešity na školní rok 2020/2021 - celkem 13 670,- Kč

b) dezinfekce v září - celkem 300,- Kč

c) obálky s drukem na pololetní vysvědčení (zůstaly dětem) - celkem 798,-

d) foto skupinka (děvčata a kluci zvlášť) - celkem 750,- Kč (25 žáků x 30,- Kč/1 fotka)

e) ostatní výdaje do třídy (stíratelné fixy na bílé mazací tabule, 1x sešit, kolíčky na výkresy) - celkem 99,90,- Kč

Výdaje celkem: 15 618,- Kč

Na každého žáka v TF zůstalo v tomto okamžiku = 375,28,- Kč = 375,- Kč

Ti, kteří se hlásili na víceletá gymnázia, budou mít částku poníženou o 100,- Kč (7 x 100 = 700,- Kč - kytice a bonboniéra pro paní učitelku Manochovou, příprava český jazyk, odsouhlaseno předem)

Zůstatek třídního fondu jednotlivých žáků je:

 • V.Č. = 610,-

 • V.K. = 581,-

 • S.U. = 581,-

 • L.D. = 581

 • H.B = 600,-

 • P.P. = 536,-

 • M.V. = 495,-

 • A.P. = 565,-

 • H.K. = 510,-

 • L.B. = 505,-

 • N.S. = 505,-

 • M.K. = 505,-

 • všichni ostatní mají stejnou částku 435,-